Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Łagodny wzrost cen rzepaku wspierany przez niskie zapasy

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 12 sierpnia br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 20/21 zwiększy się do 610,4 mln t wobec 577,2 mln t w sezonie 19/20 (+5,8%), głównie ze względu na wyższe zbiory soi (+9,8%). Silny wzrost produkcji soi wynikać będzie przede wszystkim z jej wyższych zbiorów w USA (+24,6%) po bardzo słabym sezonie 19/20. Wyraźny wzrost produkcji zostanie odnotowany również wśród pozostałych kluczowych producentów: Brazylii (+7,6% r/r) oraz Argentynie (+4,0%).

Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 20/21 zwiększy się do 613,0 mln t wobec 598,0 mln t w sezonie 19/20 (+2,5%). W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 20/21 zmniejszą się o 2,4% r/r i wyniosą 108,3 mln t, a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie obniży się do 17,7% wobec 18,5% w poprzednim sezonie. Mimo drugiego roku z rzędu spadku wskaźnik pozostanie jednak na wysokim na tle historycznym poziomie, co ograniczać będzie przestrzeń do wzrostu cen roślin oleistych w kolejnych kwartałach.

Sytuacja cenowa na światowym rynku roślin oleistych normalizuje się po silnych spadkach cen obserwowanych w początkowej fazie pandemii (por. AGROmapa z 19.06.2020). Czynnikiem pozytywnym dla cen jest obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen ropy naftowej, który oddziałuje w kierunku wzrostu popytu na biopaliwa. W kolejnych kwartałach ceny pozostaną jednak najprawdopodobniej pod presją znaczących zapasów roślin oleistych w warunkach osłabionego przez ekonomiczne skutki pandemii światowego popytu.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 20/21 zmniejszy się do 68,1 mln t wobec 68,2 mln t w sezonie 19/20 (-0,1%), pozostając tym samym na najniższym poziomie od 9 lat. Jest to związane przede z kolejnym słabym sezonem w UE, gdzie ze względu na suszę w Europie Zachodniej zbiory będą o prawie 20% niższe od swojej średniej za ostatnie 10 lat. Z kolei zgodnie z szacunkami GUS krajowe zbiory rzepaku będą o ok. 11% wyższe w ujęciu rocznym. Zużycie rzepaku w sezonie 20/21 obniży się do 69,9 mln t wobec 70,9 mln t w sezonie 19/20 (-1,3% r/r). W efekcie zapasy końcowe na rynku rzepaku w sezonie 20/21 obniżą się do 4,6 mln t wobec 6,4 mln t w sezonie 19/20 (-28,2%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie spadnie do 6,5% wobec 9,0%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 04/05.

Uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2020 r. wyniesie 1720 zł/t oraz 1740 zł/t na koniec 2021 r. Naszym zdaniem przestrzeń dla silniejszego wzrostu cen rzepaku mimo jego niższej produkcji jest ograniczona z uwagi na znaczące zapasy soi. Czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród światowych producentów roślin oleistych, kształtowanie się cen ropy naftowej oraz dalszy przebieg pandemii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!