Lądowanie chińskiego smoka nadal pod kontrolą

W ostatnich kwartałach obserwujemy spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej w Chinach. Ewentualne utrzymanie tej tendencji jest istotnym czynnikiem ryzyka dla perspektyw światowego handlu, a w konsekwencji także wzrostu gospodarczego na świecie. W poniższej analizie przedstawiamy prognozy makroekonomiczne grupy Credit Agricole dla Chin na lata 2020-2021.

Oczekujemy, że w kolejnych latach dojdzie do dalszego obniżenia dynamiki chińskiego PKB. Uważamy, że w 2020 r. zmniejszy się ona do 6,0% wobec 6,2% w 2019 r., a w 2021 r. spadnie do 5,8%. Kontynuacja spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach będzie efektem zarówno czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Uważamy, że wojna handlowa na linii USA-Chiny będzie oddziaływała w kierunku przenoszenia światowych łańcuchów dostaw z Chin na inne rynki, przyczyniając się w średnim okresie do spadku chińskiego eksportu i pogorszenia bilansu handlowego Chin. Jednocześnie podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą trwające obecnie negocjacje pomiędzy USA a Chinami przyniosą jedynie przejściową deeskalację konfliktu i w kolejnych kwartałach dojdzie do jego dalszego zaostrzenia. Tempo wzrostu gospodarczego w Chinach będzie ograniczane również przez oczekiwany przez nas spadek współczynnika aktywności zawodowej i zatrudnienia w Chinach oddziałujący w kierunku obniżenia konsumpcji prywatnej. Negatywne dla dynamiki PKB będzie również prognozowane przez nas spowolnienie inwestycji wynikające z wysokiego poziomu zadłużenia chińskich przedsiębiorstw.

Prognozujemy, że inflacja CPI zwiększy się w 2020 r. do 3,5% wobec 2,9% w 2019 r., a w 2021 r. obniży się do 2,2%. Silny wzrost inflacji w 2020 r. będzie w znacznym stopniu efektem wyższych cen wieprzowiny wynikających z rozprzestrzeniania się ASF w tym kraju. Tym samym w 2020 r. przekroczy ona poziom rządowego celu ustalonego na poziomie 3,0%. Wskazuje to na ograniczoną przestrzeń do dalszego rozluźniania polityki monetarnej w Chinach w 2020 r. W efekcie prognozujemy, że do końca 2020 r. główna stopa procentowa zostanie obniżona o 25pb, podczas gdy stopa rezerwy obowiązkowej zostanie zmniejszona o 150 pb (w ubiegłym tygodniu Ludowy Bank Chin obniżył stopę rezerwy obowiązkowej o 50pb). Uważamy, że prognozowane przez nas obniżki stóp procentowych nie będą miały znaczącego wpływu na akcję kredytową. Tym samym w warunkach ograniczonych możliwości istotnego rozluźnienia polityki pieniężnej, podstawowym narzędziem stymulacji wzrostu gospodarczego w Chinach będzie polityka fiskalna. W konsekwencji oczekujemy dalszego wzrostu deficytu budżetowego w Chinach, który w 2020 r. zwiększy się do 5,0% wobec 4,6% 2019 r.

Uważamy, że zapowiedziane przez D. Trumpa podpisanie pierwszej fazy porozumienia pomiędzy USA a Chinami zaplanowane na 15 stycznia może doprowadzić do przejściowego umocnienia juana względem dolara. Niemniej wraz z oczekiwaną przez nas ponowną eskalacją wojny handlowej na linii USA-Chiny kurs USDCNY powróci do trendu wzrostowego. W konsekwencji uważamy, że na koniec 2020 r. wyniesie on 7,30 wobec 6,96 na koniec 2019 r., podczas gdy na koniec 2021 r. odnotuje nieznaczny spadek do 7,20. Biorąc pod uwagę naszą prognozę kursu USDPLN (por. tabela kwartalna) spodziewamy się osłabienia juana wobec złotego. Prognozujemy wzrost kursu PLNCNY z 1,84 na koniec 2019 r. do 1,97 na koniec 2020 r., podczas gdy na koniec 2021 r. obniży się on do 1,91.

Analiza powstała w oparciu o raport „China outlook 2020: managing a slowing economy” autorstwa Dariusza Kowalczyka z Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!