Analizy i badania

Kwietniowa nadwyżka na rachunku obrotów bieżących

<p style="text-align: justify;">W kwietniu ponownie została odnotowana nadwyżka na rachunków obrotów bieżących (1028 mln EUR wobec 517 mln EUR w marcu). W kierunku wzrostu salda rachunku bieżącego oddziaływało m.in. zwiększenie nadwyżki na rachunku obrotów towarowych (856 mln EUR wobec 475 mln EUR) oraz wyższe saldo usług.</p>

>

Dynamika eksportu obniżyła się w kwietniu do 6,8% r/r wobec 10,9% w marcu, lecz spadek ten wynikał przede wszystkim z efektu wysokiej bazy z ub. r. Z kolei dynamika importu zwiększyła się z 3,1% r/r do 5,3% w kwietniu, wskazuj?c na coraz silniejszy popyt krajowy. Oczekujemy, iż dalsze stopniowe ożywienie popytu krajowego w najbliższych kwartałach przyczyni się do zwiększenia relacji deficytu w obrotach bież?cych do PKB, jednakże pozostanie ona na relatywnie niskim poziomie.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!