COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kurs złotego pozostanie pod negatywnym wpływem epidemii COVID-19

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3756 (osłabienie złotego o 1,7%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. W pierwszej części tygodnia kurs EURPLN kształtował się w trendzie wzrostowym, czemu sprzyjało pojawianie się kolejnych danych wskazujących na szybkie rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 w Europie. Jednocześnie czynnikiem negatywnym dla złotego była wyprzedaż na warszawskiej giełdzie. W piątek doszło do nieznacznej korekty i umocnienia złotego oraz innych walut rynków wschodzących. Było to związane z ogłoszeniem w USA stanu wyjątkowego, co zostało odebrane przez inwestorów jako wzrost prawdopodobieństwa szybszego zwalczenia epidemii w tym kraju. Dane o inflacji w Polsce pozostały w cieniu nastrojów na rynku globalnym związanych epidemią COVID-19.

W ubiegłym tygodniu obserwowane było umocnienie dolara względem euro. Sprzyjało mu złagodzenie pieniężnej przez EBC (choć mniejsze od oczekiwań), a także decyzja D. Trumpa o ogłoszeniu stanu wyjątkowego w USA. W konsekwencji ze względu na wzrost kursu EURPLN i spadek kursu EURUSD w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia złotego względem dolara. Złoty tracił na wartości również względem franka szwajcarskiego, a kurs CHFPLN przekraczając poziom 4,15 osiągnął w ubiegłym tygodniu najwyższą wartość od grudnia 2016 r.

Piątkowe oświadczenie prezesa A. Glapińskiego sugerujące, że obniżka stóp procentowych w Polsce nastąpi szybciej niż tego dotąd oczekiwał rynek będzie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty może przyczynić się ogłoszony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA D. Trumpa stan wyjątkowy, który będzie miał istotny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie zaskakująca skala złagodzenia polityki pieniężnej przez FED na wczorajszym posiedzeniu powinna przyczynić się do poprawy nastrojów rynkowych w tym tygodniu, wzrostu kursu EURUSD oraz spadku kursu EURPLN. Nie można jednak wykluczyć, ze tak znaczące łagodzenie polityki pieniężnej przez FED zostanie odebrane przez rynki jako sygnał wskazujący na silne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. W takiej sytuacji korzystny wpływ decyzji FED na nastroje globalne będzie ograniczony. Opublikowane dziś dane z Chin (patrz powyżej) są negatywne dla kursu złotego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, sprzedaż domów na rynku wtórnym, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy), Niemiec (indeks ZEW) oraz Polski (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bilans płatniczy) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!