Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kurs złotego pod wpływem podwyższonej niepewności związanej z wojną

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,7096 (osłabienie złotego o 0,8%). W pierwszej części tygodnia kursu EURPLN charakteryzował się niską zmiennością, czemu sprzyjały niższe obroty na rynku ze względu na długi weekend. W środę wieczorem doszło do umocnienia złotego względem euro, czemu sprzyjała gołębia, zdaniem niektórych inwestorów, wypowiedź prezesa Fed J. Powella, który poinformował, że Rezerwa Federalna nie rozważa obecnie podwyżek stóp procentowych w skali 75pb. Decyzja RPP o mniejszej od oczekiwań podwyżce stóp procentowych doprowadziła do deprecjacji złotego.

Ze względu na wspomnianą wyżej wypowiedź J. Powella w ubiegłym tygodniu doszło do nieznacznego osłabienia dolara względem euro. Warto jednak zauważyć, że przestrzeń do dalszego wzrostu kursu EURUSD jest ograniczana przez perspektywę silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (por. MAKROmapa z 04.04.2022).

W tym tygodniu poznamy finalne dane o krajowej inflacji, niemniej uważamy, że będą one neutralne dla kursu polskiej waluty. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki również nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!