Analizy i badania

Kurs złotego pod dyktando Włoch

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3090 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek złoty umocnił się względem euro, gdyż inwestorzy pozytywnie odebrali informacje o sprzeciwie prezydenta Włoch wobec nominacji ministra finansów, który jest zdeklarowanym przeciwnikiem członkostwa Włoch w strefie euro. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami we wtorek odnotowano zwiększon? awersję do ryzyka w zwi?zku z obawami, że przedterminowe wybory parlamentarne we Włoszech doprowadz? do wzrostu poparcia dla ugrupowań populistycznych. W rezultacie nast?piło znacz?ce (o 0,7%) osłabienie kursu złotego względem euro. Następnie do końca tygodnia złoty pozostawał w trendzie wzrostowym ze względu na informacje, że Ruch 5 Gwiazd podejmie kolejn? próbę utworzenia rz?du ze skrajnie prawicow? Lig? Północn?. Skalę aprecjacji polskiej waluty ograniczały słabsze od oczekiwań dane o inflacji w Polsce, wyższa od konsensusu inflacja w strefie euro oraz wprowadzenie przez D. Trumpa ceł na stal i aluminium.

W ubiegłym tygodniu kurs złotego był kształtowany głównie przez zmiany globalnej awersji do ryzyka. Tym samym kursy USDPLN, CHFPLN i GBPPLN kształtowały się podobnie jak kurs EURPLN. W przypadku każdego z nich, w skali całego tygodnia, odnotowano lekkie umocnienie złotego.

Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu jest wyj?tkowo ubogi. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie RPP. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu nie wpłynie istotnie na kurs polskiej waluty. Dane o bilansie płatniczym z Chin nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu. Negatywne dla kursu złotego mog? być natomiast kolejne informacje dotycz?ce działań protekcjonistycznych podejmowanych przez Stany Zjednoczone.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!