Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kurs EURPLN pozostaje w trendzie wzrostowym

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6382 (osłabienie złotego o 0,6%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym, co było kontynuacją tendencji zapoczątkowanych przez zaskakującą skalę obniżki stóp procentowych dokonanej przez RPP dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 11.09.2023). W środę miała miejsce wypowiedź prezesa PFR, P. Borysa, który zasugerował, że rząd ma instrumenty do skutecznej stabilizacji kursu walutowego. Wypowiedź ta została odebrana przez rynek jako wzrost ryzyka sprzedaży przez rząd walut obcych na rynku, co doprowadziło do umocnienia złotego.

Z punktu widzenia kursu EURUSD kluczowa była zaskakująca dla części inwestorów decyzja EBC o podwyżce stóp procentowych w strefie euro, która zbiegła się w czasie z lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej w USA. Sumarycznym efektem tych dwóch wydarzeń było osłabienie euro względem dolara.

W tym tygodniu kluczowa dla kursu złotego będzie zaplanowana na środę publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej, która może okazać się lekko pozytywna dla złotego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu polskiej waluty. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie najprawdopodobniej ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!