Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kurs EURPLN pozostaje na wysokich na tle historycznym poziomach

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,7079 (osłabienie złotego o 0,5%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się na wysokich na tle historycznym poziomach. Czynnikami negatywnymi dla złotego pozostają utrzymujący się silny wzrost inflacji na świecie, odsuwające się w czasie zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską, a także kryzys na granicy z Białorusią. W piątek dodatkowym czynnikiem negatywnym dla złotego był silny wzrost światowej awersji do ryzyka w reakcji na informację o pojawieniu się nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529.

Ze względu na wspomniany wyżej wzrost światowej awersji do ryzyka doszło do dalszego umocnienia franka szwajcarskiego względem euro. W efekcie kurs CHFPLN przekroczył poziom 4,52 osiągając najwyższy poziom w historii (wyłączając wysoką zmienność kursu CHFPLN zaraz po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego 15 stycznia 2015 r.). W świetle wzrostu światowej awersji do ryzyka pewne zaskoczenie stanowi osłabienie dolara względem euro. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynika ono z odsuwającego się scenariusza podwyżek stóp procentowych w USA ze względu na pogarszające się perspektywy wzrostu gospodarczego wraz z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na środę publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. Uważamy, że w przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą być lekko negatywnego dla złotego. Pozostałe krajowe dane (wstępna inflacja, finalny PKB) nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego. Lekko negatywne dla kursu polskiej waluty mogą być natomiast wstępne dane o inflacji w strefie euro oraz dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board), jak również dane z Chin (indeksy Caixin i CFLP PMI dla przetwórstwa) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!