Aktualności firm stowarzyszonych

Kup bilet i posadź drzewo!

Warszawa, 15.02.2019 r. – Linie lotnicze Air France uruchomiły nowy ekologiczny projekt pod nazwą „Trip and Tree” (Podróż i Drzewo), umożliwiając swoim pasażerom podjęcie działań na rzecz planety i zmniejszenie wpływu, jaki wywiera ich podróż lotnicza na środowisko naturalne. Podczas zakupu dowolnego biletu lotniczego na stronie airfrance.pl, klienci mogą przekazać darowiznę na dowolną kwotę, aby w ten sposób pomóc finansować jedną z wielu akcji zalesiania naszej planety. Inicjatywa jest otwarta dla pasażerów z 48 krajów, w tym z Polski.

 

Dlaczego sadzimy drzewa?  

Kupuj?c bilet na przelot Air France, klienci linii mog? zadeklarować dowoln? kwotę darowizny, któr? Air France następnie przekaże organizacjom sadz?cym drzewa w różnych częściach świata. W akcji bior? udział plantacje drzew między innymi w Togo, Francji, Indonezji (Bali), czy na Madagaskarze. Sadzenie nowych drzew, jest ważn? inicjatyw? „naprawcz?” wobec rabunkowej działalności człowieka. Służy w wyraźny sposób ochronie różnorodności biologicznej. Lasy magazynuj? węgiel, więc nasadzanie drzew wpływa na redukcję CO2 w atmosferze. Poza tym drzewa wzbogacaj? glebę i pomagaj? w uzupełnianiu zasobów wody.  

Projekty takie jak „Trip and Tree” s? również form? wsparcia lokalnych społeczności, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w krajach rozwijaj?cych się. Air France wraz ze swoimi klientami pragnie w ten sposób neutralizować skutki, jakie podróże lotnicze wywieraj? na środowisko naturalne. Spalane paliwo lotnicze, to emisja CO2 do atmosfery, a drzewa s? pomocne w pochłanianiu gazów.  

Zapraszaj?c swoich pasażerów do tej ekologicznej inicjatywy, Air France ma nadzieję tworzyć społeczność podróżnych, którzy s? świadomi, odpowiedzialni i wrażliwi na losy ziemi.  

Jak to działa?  

Aby wesprzeć sadzenie drzew, można przekazać darowiznę przy zakupie biletu. Dokonuj?c rezerwacji na airfrance.pl, po wyborze trasy, godzin lotu i oferty cenowej, należy klikn?ć „posadź drzewo”, a następnie wpisać kwotę, któr? chcemy podarować. O t? kwotę zostanie powiększona nasza całkowita należność za bilet, a Air France przekaże nasz datek jednej z organizacji zajmuj?cej się zalesianiem.  

Air France i zrównoważony rozwój  

Od wielu lat Air France jest liderem transportu lotniczego w zakresie zrównoważonego rozwoju, zajmuj?c wraz z KLM najwyższ? pozycję w rankingu Dow Jones Sustainability Index w Europie i na świecie. Ambicj? linii jest zmniejszenia emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Przewoźnik jest świadomy wyzwań w obliczu zagrożeń dla środowiska naturalnego, dlatego nieustannie podejmuje nowe inicjatywy, które pomagaj? zmniejszyć jego ślad ekologiczny. Projekt „Podróż i drzewo” jest najnowszym przykładem działań Air France w tym zakresie.  

***  

Air France  

Air France, francuski przewoźnik lotniczy o globalnym zasięgu z aspiracj? do świadczenia usług zgodnie z najwyższymi standardami i trosk? o pełny komfort pasażerów podczas każdego lotu na trasach we Francji, w Europie i na świecie.

Air France KLM  

Air France i KLM Royal Dutch Airlines tworz? jeden z największych sojuszy w transporcie lotniczym o globalnym zasięgu – Grupę AIR FRANCE KLM. Grupa AIR FRANCE KLM jest czołowym graczem w branży transportu lotniczego i niekwestionowanym liderem w obsłudze rejsów dalekiego zasięgu ze swoich lotnisk bazowych w Europie. Jej głównym obszarem działalności jest transport pasażerów, towarów oraz obsługa techniczna samolotów.  

W 2019 roku, Grupa AIR FRANCE KLM oferuje pasażerom poł?czenia do 314 miast w 116 krajach, dysponuj?c flot? 548 samolotów. W ubiegłym roku z jej usług skorzystało 101,4 mln pasażerów podróżuj?c poprzez 2 lotniska bazowe (tzw. hub): Paris-Charles de Gaulle i Amsterdam-Schiphol, z których obie linie wykonuj? dziennie do 2300 lotów.  

Do AIR FRANCE KLM należy wiod?cy w Europie program lojalnościowy Flying Blue, licz?cy 15 mln członków.  

AIR FRANCE KLM wspólnie z partnerskimi liniami – Delta Air Lines i Alitalia – tworz? największe transatlantyckie joint venture, które obsługuje ponad 275 lotów dziennie między Europa a USA. Linie AIR FRANCE i KLM należ? do sojuszu SkyTeam, który zrzesza 19 przewoźników lotniczych. Za pośrednictwem SkyTeam pasażerowie zyskuj? szeroki dostęp do globalnej sieci poł?czeń: ponad 14,5 tys. lotów dziennie, do 1150 miast, w 175 krajach.  

Więcej informacji o AIR FRANCE i KLM oraz aktualne promocje na bilety lotnicze na stronie: www.airfrance.pl  i www.klm.pl. Informacje o Grupie AIR FRANCE KLM na www.airfranceklm.com  

Kontakt dla prasy:  

Agnieszka Plewczyńska
Agencja No-Name PR
e-mail: no.name.pr.agency@gmail.com
Tel. 536 924  839

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!