Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krótkookresowe perspektywy inflacji wykluczają szybkie obniżki stóp procentowych

Naszym zdaniem zarówno treść komunikatu po posiedzeniu RPP, jak i wyniki lipcowej projekcji inflacji NBP stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza stabilizacji stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Pierwszej obniżki stóp oczekujemy w III kw. 2025 r. Uważamy, że w najbliższych miesiącach kluczowa dla wydźwięku komunikatów po posiedzeniach RPP i tonacji wypowiedzi członków RPP będzie skala wzrostu inflacji w lipcu (prognozujemy jej zwiększenie do 4,4% r/r wobec 2,6% w czerwcu, głównie na skutek wyższych cen prądu i gazu) oraz odpowiedź na pytanie, kiedy i przy jakim poziomie inflacja osiągnie maksimum lokalne. Zgodnie z naszą prognozą inflacja przekroczy 5% we wrześniu br., a maksimum lokalne dla dynamiki cen zostanie osiągnięte w marcu 2025 r. na poziomie 5,6% (por. MAKROmapa z 1.07.2024). Taka ścieżka prognozowanej inflacji będzie sprzyjać wzrostowi oczekiwań inflacyjnych, co będzie dla RPP ważnym argumentem na rzecz utrzymywania stabilnych stóp procentowych mimo spodziewanego w 2026 r. powrotu inflacji do celu NBP. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!