Analizy i badania

Kredyt na innowacje technologiczne – jak pozyskać wsparcie UE?

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>Do 30 września br. firmy małe i średnie mogą składać wnioski na projekty </strong></span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span>obejmujące realizację inwestycji technologicznych, mających na celu </span></span><strong><span style="font-family: Arial, serif;"><span>zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii</span></span></strong><span style="font-family: Arial, serif;"><span> oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów </span></span><span style="font-family: Arial, serif;"><span><strong>(Działanie 3.2.2 PO Inteligentny Rozwój). W kolejnym już konkursie dla tego działania, budżet wyniesie 500 mln PLN.</strong></span></span></p>

>

Wysokość wsparcia (w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściow? spłatę kredytu inwestycyjnego przyznanego przez bank komercyjny) w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej niż 6 mln PLN.  

Kluczowe czynniki sukcesu:  

  • Innowacyjność technologii oraz nowość i potencjał rynkowy wyniku projektu,
  • Przygotowanie projektu pod katem formalno-prawnym,
  • Doł?czona do wniosku o dofinansowanie promesa kredytu technologicznego lub warunkowa umowa kredytu technologicznego, która została wydana w wyniku pozytywnej oceny zdolności kredytowej.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursu, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl, gdzie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o tym, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy ubiegaj?cy się o kredyt na innowacje technologiczne.  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

***

O Crido Taxand  

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 160-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.  

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
Crido Taxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!