Partnerzy

Kraków - trwa postępowanie. Centrum przy Eisenberga w PPP.

<p style="text-align: justify;">Podmioty zainteresowane wspólną realizacją przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie” do 14 października br. mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego. Zamierzenie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu, który ma powstać w planowanym partnerstwie (tzw. PPP w trybie koncesji). Postępowanie prowadzi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.</p>

>

Głównym celem, jaki zamierza osi?gn?ć strona publiczna (Gmina Miejska Kraków) poprzez realizację tego przedsięwzięcia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji (baseny „Polfy”, później OSiR „Krakowianka”).
  

Obecnie rozważana koncepcja to stworzenie kompleksu ł?cz?cego funkcje rekreacyjne nawi?zuj?ce do tradycji miejsca (zewnętrzny basen rekreacyjny z mokrym placem zabaw, sala ćwiczeń sportowych i rozrywki dla dzieci) z uzupełniaj?c? sfer? usług komercyjnych z zakresu SPA i rehabilitacji wraz z ewentualnym zapleczem hotelowym. Zakres przedsięwzięcia będzie jednak przedmiotem negocjacji z kandydatami i od wyników tych negocjacji zależeć będ? także ostateczne koszty inwestycji.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt posiada pełne analizy przedrealizacyjne oraz wsparcie doradcze. Wstępny harmonogram realizacji przedsięwzięcia przewiduje jeszcze w tym roku zakończenie postępowania dotycz?cego wyboru partnera prywatnego. Na rok przyszły zaplanowano wybór i podpisanie umowy z partnerem prywatnym. Na rok 2015 przewidziano rozpoczęcie budowy, natomiast obiekt zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej z końcem 2016 lub w pierwszej połowie 2017 r.

Więcej informacji o postępowaniu (link)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!