Analizy i badania

Kraków liderem na rynkach regionalnych

W 2018 r. Kraków utrzymał pozycję lidera wśród regionalnych rynków biurowych. Całkowity zasób powierzchni biurowej w stolicy Małopolski to łącznie 1 257 500 mkw., z czego tylko w samym 2018 r. nowa podaż wyniosła 155 200 mkw. Obecny rok zapowiada się jeszcze lepiej – w planach jest zasilenie rynku dodatkową powierzchnią biurową o wielkości ponad 190 000 mkw., dzięki oddaniu do użytku kolejnych 17 inwestycji.

 

Dobr? kondycję rynku nieruchomości biurowych w Krakowie potwierdzaj? główne wskaźniki. Absorpcja netto, osi?gnęła w ubiegłym roku poziom 155 100 mkw., co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Ponadto o 5% zwiększył się popyt brutto (osi?gaj?c poziom 211 000 mkw.). Świadczy to o sile krakowskiego rynku, ponieważ wartość ta stanowiła aż 33% całkowitej aktywności zarejestrowanej w ubiegłym roku na wszystkich rynkach regionalnych. Stopa pustostanów wyniosła 8,6%, co oznacza jej spadek o 1,2 punktów procentowych.

Do największych projektów oddanych do użytku w ubiegłym roku należy zaliczyć: Equal Business Park C (Cavatina – 23  500 mkw.), O3 Business Campus (Echo Investment – 19  200 mkw.) oraz pierwsz? fazę kompleksu podium Park (Decon Investment – 15  700 mkw.). Z kolei wśród największych transakcji znalazły się: umowa najmu obejmuj?ca 14 000 mkw. w Tertium Business Park I, renegocjacja umowy przez Capgemini Polska w Rondo Business Park 1 & 2 (11 850 mkw.) oraz ekspansja poł?czona z renegocjacj? umowy przez UBS w Kraków Business Park 800 (10 950 mkw.).

W ubiegłym roku stawki za najlepsze powierzchnie biurowe kształtowały się na poziomie 14,50 EUR/mkw. miesięcznie. W zwi?zku z wysokim poziomem nowej podaży w 2019 roku ceny te mog? nieco się obniżyć.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie:  www.cushmanwakefield.pl  lub na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!