Analizy i badania

Krajowe dane w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,479 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,269 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,055 (spadek o 7pb).</p>

>

W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości, co zwi?zane było ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. W środę doszło do odwrócenia trendu. Wzrostowi cen polskiego długu sprzyjał relatywnie gołębi wydźwięk wyst?pienia szefowej FED J. Yellen przed Kongresem, a także pi?tkowy słabszy od oczekiwań wstępny indeks Uniwersytetu Michigan w USA.

Dzisiejsza słabsza od oczekiwań rynkowych publikacja danych o chińskim bilansie handlowym może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Negatywny wpływ danych na polski dług łagodzony będzie przez wypowiedź prezesa Ludowego Banku Chin, który zaznaczył że nie widzi podstaw do dalszego osłabienia kursu juana (patrz powyżej). W dalszej części tygodnia w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe dane nt. sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. W naszej ocenie ich sumaryczny wpływ będzie pozytywny dla cen polskich obligacji. Dane nt. zatrudnienia i wynagrodzenia w polskim sektorze przedsiębiorstw nie spotkaj? się naszym zdaniem z reakcj? rynku. Neutralne dla cen polskich obligacji będ? również w naszej ocenie liczne dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, produkcja przemysłowa, indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED), a także Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!