Analizy i badania

Krajowe dane pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2528 (umocnienie złotego o 1,3%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty zyskiwał na wartości wraz z innymi walutami regionu. W znacznym stopniu było to zwi?zane z obniżeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. Pozytywna dla złotego była również stabilizacja sytuacji politycznej w Hiszpanii zwi?zana z odsunięciem w czasie wprowadzenia deklaracji niepodległości Kataloni, a tym samym zmniejszenia napięcia pomiędzy Madrytem a Kataloni? oraz lekko gołębi wydźwięk Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC. Złoty w ubiegłym tygodniu umacniał się również względem pozostałych głównych walut, a jego aprecjacja widoczna była szczególnie w przypadku dolara. Była ona wspierana przez jednoczesny wzrost kursu EURUSD z uwagi na nieznaczne obniżenie oczekiwań rynku na podwyżkę stóp procentowych w grudniu.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? krajowe dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszych prognoz uważamy, że dane mog? przyczynić się do lekkiego umocnienia polskiej waluty. Pozytywne dla złotego będ? naszym zdaniem również dane o krajowym bilansie płatniczym. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie powinny mieć istotnego wpływu na rynek. Publikacje liczny danych z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeksy NY Empire State i Philadelphia FED), a także dane z Chin (PKB w III kw., sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie będ? miały naszym daniem znacz?cego wpływu na kursu złotego. Uważamy, że dzisiejsza wypowiedź prezesa Ludowego Banku Chin, zakładaj?cego przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Chinach w II poł. br. (patrz powyżej) będzie pozytywna dla nastrojów rynkowych, w tym kursu złotego. Istotna dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowana na pi?tek aktualizacja ratingu Polski przez agencję S&P. Decyzja agencji zostanie ogłoszona jednak po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym reakcja rynku walutowego na tę decyzję zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!