Analizy i badania

Krajowe dane pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,29 (tyle samo co twa tygodnie temu).</p>

>

W ubiegłym tygodniu pomimo licznych wydarzeń kurs złotego był relatywnie stabilny i kształtował się w przedziale 4,28-4,30 za euro. W kierunku jego osłabienia oddziaływała niepewność zwi?zana z dalszym rozwojem wydarzeń dotycz?cych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz konferencja po posiedzeniu EBC, której wydźwięk był mniej gołębi od oczekiwań inwestorów. Z kolei w przeciwnym kierunku oddziaływały słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro. Na uwagę zasługuje ubiegłotygodniowa aprecjacja złotego względem funta brytyjskiego (o 0,4%), zwi?zana z brakiem wyraźnych postępów w procedurze Brexitu.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że będ? one oddziaływały w kierunku umocnienia złotego. W kierunku  podwyższonej zmienności kursu EURPLN może oddziaływać konferencja po środowym posiedzeniu FOMC. Dane z rynku pracy w Polsce nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Neutralne dla złotego będ? naszym zdaniem również dane z USA (finalny szacunek PKB, wyniki badań koniunktury i dane o rynku nieruchomości), jak również publikacja indeksu Ifo w Niemczech i inflacji w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!