Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,50 (wzrost o 1pb), 5-letnie zmniejszyły się do 4,02 (spadek o 14pb), a 10-letnie obniżyły się do 3,88 (spadek o 13pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej przy jednoczesnym ich spadku na długim końcu. Takie same tendencje obserwowane były również na rynkach bazowych. Odzwierciedla to rosnące obawy inwestorów o długookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego w warunkach oczekiwanego przez nich silnego zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC miała ograniczony wpływ na krzywą.

Ogłoszona w ubiegły piątek decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski i jego perspektywy jest neutralna dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej, która naszym zdaniem może przyczynić się do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!