Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 5,56 (spadek o 6pb), 5-letnie do 4,92 (spadek o 4pb), a 10-letnie do 4,52 (spadek o 7pb). W ubiegłym tygodniu doszło do nieznacznej korekty stawek IRS i ich spadku na całej długości krzywej. Sprzyjało temu obniżenie światowej awersji do ryzyka wynikające z uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych po początkowym szoku związanym z wybuchem wojny w Ukrainie i serią sankcji nałożonych przez kraje Zachodu na Rosję. Wsparcie dla takiej oceny stanowi obniżenie spreadów pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami.

W tym tygodniu stawki IRS pozostaną pod wpływem wojny w Ukrainie. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia stawek IRS będzie również publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszej wyższej od oczekiwań rynku prognozy mogą one przyczynić się do nieznacznego wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!