Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,2881 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

W poniedziałek i wtorek kurs EURPLN był stabilny i kształtował się w przedziale 4,28- 4,30. W środę doszło do lekkiego umocnienia złotego, czemu sprzyjało osłabienie oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce odzwierciedlane wzrostem stawek FRA. W dalszej części tygodnia kurs EURPLN znajdował się w łagodnym trendzie wzrostowym, co wynikało ze wzrostu niepewności wokół Brexitu (patrz powyżej). W pi?tek dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia złotego były słabsze od oczekiwań dane nt. krajowej produkcji przemysłowej.

W ubiegłym tygodniu obserwowana była podwyższona zmienność kursu EURGBP. We wtorek wieczorem doszło do umocnienia funta względem euro, po tym jak brytyjski parlament odrzucił projekt umowy w sprawie Brexitu. Choć nie stanowiło to zaskoczenia dla inwestorów, to bardzo niskie poparcie dla projektu umowy zwiększyło oczekiwania rynku na działania Wielkiej Brytanii maj?ce na celu odroczenie Brexitu. W czwartek doszło o dalszego spadku kursu EURGBP, po tym jak odrzucone zostało wotum nieufności wobec rz?du T. May. W konsekwencji, w warunkach stabilizacji kursu EURPLN, w ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego osłabienia złotego względem funta brytyjskiego (o 1,2%).

Opublikowane dzisiaj w nocy dane z Chin, które okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań, s? lekko pozytywne dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? krajowe dane o sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszej wyższej od oczekiwań rynku prognozy dane mog? oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. W czwartek oczekujemy podwyższonej zmienności kursu EURPLN ze względu na posiedzenie EBC. Wyniki badań koniunktury w strefie euro (indeksy PMI oraz indeks Ifo i ZEW dla Niemiec), a także ewentualne dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, wstępne zamówienia na dobra trwałe) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!