Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej mogą sprzyjać wzrostowi stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 0,28 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), 5-letnie 0,54 (brak zmian w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni), a 10-letnie zmniejszyły się do 0,86 (spadek o 1pb). Stawki IRS w ubiegłym tygodniu charakteryzowały się na ogół niską zmiennością mimo bogatego kalendarza wydarzeń makroekonomicznych. W środę BGK wyemitował obligacje w celu zapewnienia finansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości 7,9 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na rynek. W drugiej części tygodnia doszło do lekkiego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy).

Wyniki ubiegłotygodniowego szczytu UE są neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA. Uważamy,że do spadku stawek IRS mogą przyczynić się krajowe dane o produkcji przemysłowej. Z kolei przeciwny wpływ będą miały najprawdopodobniej dane o sprzedaży detalicznej w Polsce. Wstępne indeksy PMI dla strefy euro oraz dane z USA (sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!