Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej lekko pozytywne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,42 (wzrost o 9pb), 5-letnie do 4,29 (wzrost o 13pb), a 10-letnie do 4,67 (wzrost o 10pb). W ubiegłym tygodniu doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej, co w znacznym stopniu było korektą po ich silnym spadku dwa tygodnie temu w reakcji na zaskakującą skalę obniżek stóp procentowych przez RPP (por. MAKROmapa z 11.09.2023). W kierunku lekkiego wzrostu stawek IRS oddziaływało również zwiększenie rentowności obligacji na rynkach bazowych (Niemcy, USA).

W tym tygodniu do nieznacznego wzrostu stawek IRS może się przyczynić zaplanowana na czwartek publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie najprawdopodobniej ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!