Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,31 (spadek o 1 pb), 5-letnie do poziomu 0,53 (spadek o 5pb), a 10-letnie do 0,85 (spadek o 5pb). Na początku ubiegłego tygodnia doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). Spadkowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjały obawy inwestorów o pojawienie się drugiej fali zachorowań w Chinach i w USA. W dalszej części tygodnia stawki IRS ustabilizowały się. Publikacje licznych krajowych danych nie miały istotnego wpływu na krzywą. W ubiegłym tygodniu BGK wyemitował obligacje zapewniające finansowanie wydatków realizowanych z funduszu COVID o wartości 4,1 mld PLN.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą krajowe dane o sprzedaży detalicznej, które w przypadku realizacji naszej prognozy mogą doprowadzić do wzrostu stawek IRS. Dane o polskiej produkcji budowlano-montażowej, a także dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, finalny indeks Uniwersytetu Michigan oraz drugi szacunek PKB w I kw.), strefy euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!