Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 3,83 (spadek o 8pb), 5-letnie do 3,78 (spadek o 8pb), a 10-letnie do 3,76 (spadek o 2pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego spadku stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi, widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. Podobnie jak dwa tygodnie temu czynnikiem wpływającym w sposób istotny na rynek długu pozostają obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego, które zaczęły dominować nad obawami przed dalszym wzrostem inflacji.

Oczekujemy, że środowe posiedzenie FOMC będzie oddziaływało w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Ponadto, uważamy, że zaplanowana na dzisiaj publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. W centrum uwagi rynku będzie również dzisiejsza publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej, które również mogą sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Pozostałe zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!