Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o sprzedaży detalicznej i inflacji kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie obniżyły się do 1,73 (spadek o 2pb), 5-letnie do 1,72 (spadek o 8pb), a 10-letnie do 1,78 (spadek o 10pb). W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z łagodnym spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi.

Obniżenie rentowności długu na rynkach bazowych było efektem doniesień medialnych wskazujących, że pierwsza faza porozumienia pomiędzy USA a Chinami zostanie podpisana dopiero na początku przyszłego roku, podczas gdy zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami miał to być koniec br. W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2020 r. za 4,2 mld PLN i sprzedało obligacje o 3-, 5-, 6-, 10- i 28-letnich terminach zapadalności za 4,1 mld PLN przy popycie równym 5,1 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na stawki IRS. Opublikowane w piątek wstępne indeksy PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro przyczyniły się do dalszego spadku stawek IRS na całej długości krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będą krajowe dane o sprzedaży detalicznej oraz inflacji. Uważamy, że w obydwu przypadkach dane mogą przyczynić się do spadku stawek IRS. Finalny szacunek polskiego PKB nie będzie miał naszym zdaniem istotnego znaczenia dla krzywej. Naszym zdaniem liczne dane z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe oraz indeks Conference Board), a także dane ze strefy euro (wstępna inflacja dla strefy euro i Niemiec oraz indeks Ifo dla Niemiec) będą miały ograniczony wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!