Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,17 (spadek o 19pb), 5-letnie do 6,58 (spadek o 16pb), a 10-letnie do 6,26 (spadek o 6pb). W ubiegłym tygodniu doszło spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, co było korektą po ich silnym wzroście obserwowanym w ostatnich tygodniach. Obniżeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjały nasilające się obawy części inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie.

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są naszym zdaniem neutralne dla krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej, która może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!