Krajowe dane o produkcji przemysłowej w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 1,77 (spadek o 5pb), 5-letnie do 2,05 (spadek o 7pb), a 10-letnie do 2,43 (spadek o 5pb).</p>

>

W poniedziałek rano doszło do spadku stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim, co było zwi?zane z publikacj? słabszych od oczekiwań danych o zamówieniach w niemieckim przetwórstwie. W kolejnych dniach obserwowany był wzrost stawek IRS, gdyż inwestorzy sprzedawali obligacje zwiększaj?c płynność przed zaplanowan? na czwartek aukcj? długu. Ministerstwo Finansów sprzedało na niej obligacje o 2-, 5- i 9-letnich terminach zapadalności za 6,0 mld PLN przy popycie równym 12,5 mld PLN. Wysoki popyt na aukcji oddziaływał w kierunku spadku stawek IRS. W kierunku ich obniżenia oddziaływał również gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu RPP.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane o krajowej produkcji przemysłowej. Uważamy, że mog? przyczynić się one do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe dane z Polski (finalna inflacja, inflacja bazowa, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz bilans płatniczy) będ? naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Uważamy, że ograniczony wpływ na stawki IRS  będ? miały również liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!