Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 3,04 (spadek o 16 pb), 5-letnie do 3,11 (spadek o 3 pb), a 10-letnie wzrosły do 3,02 (wzrost o 5 pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku obniżenia rentowności na rynkach bazowych oddziałują obawy o wpływ IV fali pandemii na aktywność gospodarczą w Europie, które osłabiły oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych. W środę NBP przeprowadził operację outright buy, w której odkupił obligacje o 2-, 3-, 5- i 7-letnich terminach zapadalności za 366,5 mln PLN, z czego 250 mln PLN stanowiły obligacje skarbowe, a 116,5 mln PLN obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do tej pory NBP skupił obligacje o łącznej wartości 144,03 mld PLN. Operacja ze względu na swoją niewielką skalę nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie dzisiejsza publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej, które mogą przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o sprzedaży detalicznej będzie naszym zdaniem neutralna dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będą najprawdopodobniej również dane ze strefy euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec) oraz USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, sprzedaż domów na rynku wtórnym i sprzedaż nowych domów). W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać natomiast publikacja Minutes z listopadowego posiedzenie FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!