Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o produkcji przemysłowej w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,74 (wzrost o 2pb), 5-letnie do 1,72 (wzrost o 11pb), a 10-letnie do 1,73 (wzrost o 12pb). W pierwszej części tygodnia stawki IRS były stabilne. W czwartek i w piątek doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wzrost rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji wynikał ze wzrostu oczekiwań inwestorów na deeskalację wojny handlowej na linii USA-Chiny. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym nie miała one wpływu na stawki IRS.

Wynik wyborów parlamentarnych, jak również opublikowana w piątek wieczorem aktualizacja ratingu Polski przez agencję S&P, są w naszej ocenie neutralne dla krzywej (patrz wyżej). Osiągnięte w ubiegły piątek częściowe porozumienie pomiędzy USA a Chinami będzie w naszej ocenie sprzyjać wzrostowi rentowności na rynkach bazowych, za którymi najprawdopodobniej podążać będą krajowe stawki IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja danych o polskiej produkcji przemysłowej, która może przyczynić się do nieznacznego spadku stawek IRS. Uważamy, że pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz finalna inflacja) nie będą miały istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą w naszej ocenie również dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę), Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz Niemiec (indeks ZEW)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!