Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5408 (osłabienie złotego o 0,5%). W pierwszej części tygodnia kurs EURPLN spadł poniżej poziomu 4,50 osiągając najniższą wartość od czerwca 2021 r. Była to kontynuacja tendencji odzwierciedlanych w poprzednich miesiącach. W drugiej części tygodnia doszło do korekty i wzrostu kursu EURPLN. Podobne zmiany obserwowane były w przypadku kursu EURHUF. W naszej ocenie wynikało to z realizacji zysków przez część inwestorów.

Z kolei kurs EURUSD przez cały ubiegły tydzień pozostawał w trendzie spadkowym, czemu sprzyjały oczekiwania inwestorów na to, że Fed nie zakończył jeszcze cyklu podwyżek stóp procentowych. Czynnikiem pozytywnym dla kursu dolara była publikacja niższych od oczekiwań danych o zasiłkach dla bezrobotnych w USA. Liczne, pozostałe ubiegłotygodniowe publikacje danych z USA i ze strefy euro nie miały istotnego wpływu na kurs EURUSD.

W tym tygodniu kluczowa dla kursu polskiej waluty będzie dzisiejsza publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej, która może przyczynić się do umocnienia złotego. Z kolei przewidziana na środę publikacja Minutes FOMC może sprzyjać podwyższonej zmienności kursu złotego. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego.

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!