Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4392 (umocnienie złotego o 0,5%). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego umocnienia złotego względem euro, co było efektem spadku ryzyka politycznego ze względu na zgodne z naszymi oczekiwaniami osiągnięcie porozumienia pomiędzy Polską i Węgrami oraz pozostałymi krajami UE w sprawie unijnego budżetu. Pozostałe wydarzenia makroekonomiczne nie miały wpływu na kurs polskiej waluty. 

Na szczególną uwagę zasługuje ubiegłotygodniowe osłabienie funta brytyjskiego względem euro, co wynikało z wypowiedzi kluczowych unijnych i brytyjskich polityków wskazujących, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Mimo to, kurs euro w ubiegłym tygodniu pozostawał stabilny względem dolara, a spadek kursu EURUSD w reakcji na posiedzenie EBC był przejściowy.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie FOMC, które może sprzyjać podwyższonej zmienności na rynku. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień liczne publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę) pozostaną w cieniu posiedzenia FOMC i nie spotkają się ze znaczącą reakcją rynku. Neutralne dla złotego będą najprawdopodobniej także wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec), a także dane z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Do osłabienia złotego mogą przyczynić się natomiast krajowe dane o produkcji przemysłowej, które w naszej ocenie okażą się niższe od oczekiwań rynku. Pozostałe dane z Polski (bilans płatniczy, finalna inflacja, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!