Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4468 (osłabienie złotego o 0,4%). W pierwszej części tygodnia kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. Osłabieniu złotego sprzyjało zwiększenie awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Mniejszy popyt na ryzykowne aktywa wynikał częściowo z gołębiego wydźwięku posiedzenia FED, które ostudziło nadzieje inwestorów dotyczące szybkiego wychodzenia amerykańskiej gospodarki z recesji. W piątek doszło do korekty i umocnienia złotego, niemniej nie zdołał on odrobić strat z pierwszej części tygodnia.

W zeszłym tygodniu obserwowane było również osłabienie dolara, co było kontynuacją trendu widocznego w poprzednich tygodniach. W naszej ocenie wynika to ze spadku premii za ryzyko wraz z obniżeniem, w ocenie inwestorów, ryzyka rozpadu strefy euro (por. MAKROmapa z 08.06.2020). W czwartek doszło jednak do nieznacznego umocnienia dolara względem euro wraz ze wzrostem światowej awersji do ryzyka. Mimo to nadal uważamy, że kurs euro względem dolara jest przewartościowany i dostrzegamy istotne prawdopodobieństwo wystąpienia jego korekty w kolejnych tygodniach.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA oraz w Chinach (Pekin). W tym tygodniu może dojść do lekkiego osłabienia złotego w reakcji na publikację danych o polskiej produkcji przemysłowej. Pozostałe krajowe dane (inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralne dla kursu polskiej waluty będą naszym zdaniem również posiedzenie RPP, a także publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, nowe pozwolenia na budowę) i Niemiec (indeks ZEW).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!