Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,32 (spadek o 5 pb), 5-letnie do poziomu 0,59 (spadek o 10pb), a 10-letnie do 0,90 (spadek o 13pb). Na początku ubiegłego tygodnia obserwowany był dalszy wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). Zwiększeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjał odpływ kapitału z rynku pieniężnego na rynek akcji wraz ze wzrostem popytu inwestorów na ryzykowne aktywa. W środę doszło do odwrócenia trendu i spadku stawek IRS, co wynikało ze zwiększenia awersji do ryzyka (patrz powyżej). W zeszłym tygodniu Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje za 5,1 mld PLN (aukcja zamiany), z kolei NBP skupił obligacje o wartości 8,4 mld PLN (w tym 3,8 mld PLN obligacji BGK i 4,5 mld PLN obligacji PFR). W ramach prowadzonych strukturalnych operacji otwartego rynku, NBP skupił od początku marca br. łącznie 93,8 mld PLN obligacji.

W tym tygodniu może dojść do spadku stawek IRS w reakcji na krajowe dane o produkcji przemysłowej, które w naszej ocenie okażą się niższe od oczekiwań rynku. Pozostałe krajowe dane (inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Istotnego wpływu na stawki IRS nie będą miały również posiedzenie RPP, a także publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, nowe pozwolenia na budowę) i Niemiec (indeks ZEW).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!