Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji przemysłowej i PKB kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5372 (osłabienie złotego o 0,1%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,53. W tym samym czasie obserwowany był spadek kursu EURHUF, co w znacznym stopniu wynikało z obniżenia globalnej awersji do ryzyka. Stabilizacja kursu EURPLN w warunkach spadku kursu EURHUF wskazuje, że istotnym czynnikiem ograniczającym presję na aprecjację złotego jest obecność NBP na rynku walutowym, który w ostatnich tygodniach interweniował w celu osłabienia złotego.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z osłabieniem dolara względem euro. Tym samym doszło do odwrócenia obserwowanego w ostatnich tygodniach spadkowego trendu dla kursu EURUSD (por. MAKROmapa z 18.01.2021). Jest to spójne z naszą prognozą zakładającą dalszy łagodny wzrost kursu EURUSD do poziomu 1,22 na koniec 2021 r.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będą krajowe dane o produkcji przemysłowej i PKB. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych prognoz dane o produkcji przemysłowej będą pozytywne dla złotego, podczas gdy dane o PKB mogą oddziaływać w kierunku osłabienia polskiej waluty. Do wzrostu kursu EURPLN może przyczynić się również publikacja wstępnych danych o inflacji w Niemczech. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (wstępny szacunek PKB, liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (PKB, indeks Ifo), a także posiedzenie FOMC nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,50-4,55. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!