Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji pozytywne dla polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,859 (spadek o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,205 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,600 (spadek o 3pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? cen polskich obligacji, co zwi?zane było z ubogim kalendarzem makroekonomicznym. Spadek ich cen hamowany był przez utrzymuj?ce się oczekiwania inwestorów na dalsze łagodzenie polityki monetarnej strefie euro.

W tym tygodniu oczekujemy podwyższonej zmienności na polskim rynku długu, co zwi?zane będzie z bogatym kalendarzem makroekonomicznym. We wtorek najważniejszym wydarzeniem będ? odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W naszej ocenie będ? one oddziaływać w kierunku spadku cen polskiego długu. W środę poznamy znacz?co słabsze od oczekiwań rynkowych dane nt. produkcji przemysłowej w Polsce, które mog? zwiększyć oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych przez RPP, a w konsekwencji doprowadzić do spadku rentowności polskich obligacji. W środę wieczorem odbędzie się posiedzenie FOMC. W przypadku jastrzębiego tonu komunikatu po posiedzeniu oczekujemy wzrostu ryzyka odpływu kapitału z rynków wschodz?cych i spadku cen polskiego długu. Pozostałe krajowe dane (inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), dane z gospodarki USA (rynek nieruchomości, produkcja przemysłowa oraz wyniki badań koniunktury) i odczyt indeksu PMI w Chinach będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!