Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,86(wzrost o 3pb), 5-letnie do 1,62 (wzrost o 10pb), a 10-letnie do 2,04 (wzrost o 10pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS, co było kontynuacją trendu obserwowanego w poprzednich tygodniach. W kierunku zwiększenia stawek IRS oddziaływały obawy inwestorów o wzrost inflacji w warunkach ożywienia gospodarczego. Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi stawek IRS był również jastrzębi wydźwięk Minutes po kwietniowym posiedzeniu FOMC. W piątek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję długu, na której sprzedało papiery o 2-, 5- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,0 mld PLN przy popycie równym 7,9 mld PLN. Silny popyt na aukcji ograniczył wzrost stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na dzisiaj publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy jednak, że jej wpływ na stawki IRS będzie ograniczony. Bez istotnego wpływu na krzywą będą najprawdopodobniej również publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Niemiec (indeks Ifo).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!