Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży negatywne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,43 (spadek o 7 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,56 (spadek o 10pb), a 10-letnie do 0,80 (spadek o 14pb). W ubiegłym tygodniu obserwowany był łagodny spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. NBP skupił obligacje skarbowe oraz papiery wyemitowane przez PFR i BGK za 9,4 mld zł, co było czynnikiem stabilizującym stawki IRS, w szczególności na długim końcu krzywej.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie pandemii COVID-19. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będą miały w naszej ocenie wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą również wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec), dane z USA (rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym), a także Minutes FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!