Krajowe dane o produkcji i sprzedaży negatywne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,43 (spadek o 7 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,56 (spadek o 10pb), a 10-letnie do 0,80 (spadek o 14pb). W ubiegłym tygodniu obserwowany był łagodny spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. NBP skupił obligacje skarbowe oraz papiery wyemitowane przez PFR i BGK za 9,4 mld zł, co było czynnikiem stabilizującym stawki IRS, w szczególności na długim końcu krzywej.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie pandemii COVID-19. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będą miały w naszej ocenie wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą również wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec), dane z USA (rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym), a także Minutes FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!