Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży mogą sprzyjać wzrostowi stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 0,50 (spadek o 3pb), 5-letnie do 1,25 (spadek o 1pb), a 10-letnie zwiększyły się do 1,78 (wzrost o 2pb). Najważniejszym czynnikiem kształtującym stawki IRS była wtorkowa aukcja outright-buy, na której NBP skupił obligacje skarbowe oraz obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyemitowane przez BGK o wartości 5,6 mld PLN, z czego 0,5 mld stanowiły obligacje BGK. Tym samym jak dotąd NBP skupił obligacje o łącznej wartości 118,8 mld PLN. W strukturze odkupionych we wtorek papierów dominowały obligacje o dłuższych terminach zapadalności, co przyczyniło się do spadku stawek IRS na długim końcu krzywej. Z kolei w czwartek BGK przeprowadził aukcję, na której sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 9- i 12-letnich terminach zapadalności za 1,7 mld PLN przy popycie równym 2,1 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że mogą one doprowadzić do wzrostu stawek IRS. Przeciwny wpływ mogą mieć natomiast publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw oraz dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów) nie będą miały naszym zdaniem istotnego znaczenia dla stawek IRS. Ograniczony wpływ na krzywą będzie miało najprawdopodobniej również posiedzenie EBC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!