Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5690 (osłabienie złotego o 0,6%). W zeszłym tygodniu kurs EURPLN charakteryzował się niską na tle ostatnich tygodni zmiennością i kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. Krajowe lepsze od oczekiwań dane o PKB doprowadziły do lekkiego, przejściowego umocnienia złotego.

Relatywnie niska na tle ostatnich tygodni zmienność obserwowana była również w przypadku kursu EURUSD. Wypowiedzi prezesa FED J. Powella, jak również publikacje licznych danych zarówno z USA jak i strefy euro nie miały znaczącego wpływu na rynek.

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Uważamy, że krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej mogą doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na złotego. Neutralne dla polskiej waluty będą w naszej ocenie wyniki badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec), dane z USA (rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym), a także Minutes FOMC. W kierunku lekkiego umocnienia złotego mogą oddziaływać natomiast zaplanowane na środę wystąpienia J. Powella oraz S. Mnuchina przed Kongresem.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!