Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4938 (umocnienie złotego o 0,6%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego. W czwartek spadek kursu EURPLN przyspieszył, czemu sprzyjała lekka spekulacja na aprecjację złotego związana z przejściowym spadkiem znaczenia czynników negatywnych dla polskiej waluty (m.in. odsunięcia w czasie rozstrzygnięcia w sprawie kredytów walutowych). W konsekwencji w czwartek kurs EURPLN obniżył się poniżej poziomu 4,50.

Jastrzębi wydźwięk Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC sprzyjał również umocnieniu dolara względem euro. Było ono jednak przejściowe i w kolejnych dniach kursu EURUSD powrócił do trendu wzrostowego. Publikacje wstępnych indeksów PMI dla strefy euro przyczyniły się do podwyższonej zmienności kursu EURUSD.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dzisiejsze publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Nasze prognozy są zbliżone do konsensusu rynkowego, stąd uważamy, że ich realizacja nie będzie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Ograniczony wpływ na złotego będą miały najprawdopodobniej również publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Niemiec (indeks Ifo).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!