Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,42 (spadek o 16pb), 5-letnie do 5,76 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 5,30 (spadek o 3pb). W ubiegłym tygodniu doszło do korekty i nieznacznego spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. W naszej ocenie czynnikiem sprzyjającym obniżeniu stawek IRS były rosnące obawy części inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, których pogorszenie ogranicza możliwą skalę podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne. Posiedzenie EBC nie miało istotnego wpływu na krzywą.

Opublikowane wczoraj dane z Chin są neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej (czwartek) i sprzedaży detalicznej (piątek). Uważamy, że mogą one oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!