Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,97 (wzrost o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,440 (wzrost o 4pb), a 10-letnie do poziomu 2,88 (wzrost o 4pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS charakteryzowały się relatywnie nisk? zmienności? czemu sprzyjała ograniczona płynność. Konferencja prasowa po posiedzeniu RPP mimo swojego gołębiego wydźwięku nie miała istotnego wpływu na stawki IRS, które nieznacznie rosły w ślad za niemieckim rynkiem długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. Naszym zdaniem będ? one sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz finalny szacunek inflacji) będ? najprawdopodobniej neutralne dla rynku długu. Ograniczony wpływ na stawki IRS będ? miały naszym zdaniem również liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State, Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!