Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 5,23 (spadek o 47pb), 5-letnie do 4,60 (spadek o 42pb), a 10-letnie do 4,74 (spadek o 33pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Obniżeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjało zmniejszenie oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, dodatkowo osłabione przez publikację niższych od konsensusu rynkowego danych o inflacji w USA.

W naszej ocenie opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są neutralne dla krzywej. W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej (czwartek) i sprzedaży detalicznej (piątek). W przypadku realizacji naszych prognoz dane o produkcji przemysłowej mogą oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS, podczas gdy dane o sprzedaży detalicznej mogą przyczynić się do ich spadku. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!