Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 6,25 (wzrost o 2pb), 5-letnie obniżyły się do 5,19 (spadek o 7pb), a 10-letnie do 5,13 (spadek o 11pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego spadku stawek IRS widocznego szczególnie na długim końcu krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Spadkowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjały zmniejszające się oczekiwania na dalsze, silne podwyżki przez Fed w warunkach pojawiających się sygnałów o pogorszającej się koniunkturze w USA. W tym tygodniu w centrum uwagi będą przewidziane na dzisiaj publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które w przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz mogą sprzyjać wzrostowi rentowności polskich obligacji. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!