Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej pozytywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2407 (osłabienie złotego o 0,2%). Na początku zeszłego tygodnia doszło do umocnienia złotego w reakcji na publikacje danych wskazujących na znaczącą nadwyżkę w polskim handlu zagranicznym. Od środy obserwowane było łagodne osłabienie złotego będące korektą po jego aprecjacji z początku tygodnia. Podpisane w środę wieczorem porozumienie handlowe na linii USA-Chiny nie miało istotnego wpływu na rynek walutowy. Opublikowane w piątek rano dobre dane z Chin również były neutralne dla kursu złotego.

W ubiegłym tygodniu kurs EURUSD kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjała poprawa nastrojów na rynku finansowym związana z częściową deeskalacją wojny handlowej na linii USA-Chiny. Euro traciło natomiast na wartości względem franka szwajcarskiego, co było kontynuacją tendencji obserwowanej od października. Osłabieniu euro względem franka szwajcarskiego sprzyja perspektywa dalszego łagodzenia polityki monetarnej przez EBC.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz mogą one oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie spotkają się naszym zdaniem z reakcją rynku. Uważamy, że bez istotnego wpływu na kursu polskiej waluty będą również wstępne indeksy PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro, indeks ZEW dla Niemiec, a także posiedzenie EBC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!