Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6313 (osłabienie złotego o 0,3%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN charakteryzował się niską zmiennością i kształtował się lekko powyżej poziomu 4,60. Publikacje licznych krajowych danych (bilans płatniczy, finalna inflacja oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Bez istotnego wpływu na kurs EURPLN były również decyzje głównych banków centralnych (Fed i EBC).

Z większą zmiennością mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku kursu EURUSD. Środowa decyzja Rezerwy Federalnej o zwiększeniu tempa wygaszania programu skupu aktywów, a także publikacja jastrzębiej projekcji ekonomicznej członków FOMC doprowadziła do przejściowego umocnienia dolara względem euro. Czwartkowe posiedzenie EBC również oddziaływało w kierunku podwyższonej zmienności kursu EURUSD. Z jednej strony EBC zacieśnił politykę pieniężną poprzez zapowiedź wycofywania poszczególnych instrumentów, których celem było pobudzenie aktywności w warunkach szoku pandemicznego, z drugiej strony wydźwięk posiedzenia sugeruje, że w kolejnych kwartałach będzie narastać dysparytet stóp procentowych pomiędzy USA a strefą euro. W ubiegłym tygodniu doszło również do przejściowego umocnienia funta brytyjskiego względem euro po nieoczekiwanej decyzji Banku Anglii o podwyżce stóp procentowych.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz mogą one sprzyjać umocnieniu złotego. Zaplanowane na ten tydzień liczne publikacje danych z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały istotnego wpływu na notowania polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!