Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,6291 (stabilizacja względem poziomu sprzed dwóch tygodni). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN był stabilny i kształtował się wokół poziomu 4,64. Najważniejszym wydarzeniem dla kursu EURPLN było czwartkowe posiedzenie EBC, które zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 11.04.2022), przyczyniło się do jego podwyższonej zmienności.

Z nieco wyższą zmiennością mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku kursu EURUSD. Przez cały tydzień dolar umacniał się względem euro, a spadek kursu EURUSD został dodatkowo pogłębiony przez zbyt mało jastrzębi, w ocenie części inwestorów, wydźwięk posiedzenia EBC. Umocnieniu dolara względem euro sprzyja perspektywa silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro.

Opublikowane wczoraj dane z Chin są w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej (czwartek) oraz sprzedaży detalicznej (piątek). W obu przypadkach nasze prognozy kształtują się powyżej oczekiwań rynku, stąd ich realizacja byłaby pozytywna dla kursu złotego. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!