Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej mogą osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2038 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

Złoty od poniedziałku do czwartku tracił nieznacznie tracił na wartości wraz ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. Posiedzenia FED oraz EBC miały ograniczony wpływ na rynek. W pi?tek złoty odrabiał straty z pierwszej części tygodnia, czemu sprzyjał wzrost apetytu na ryzyko na światowym rynku.

Złoty w ubiegłym tygodniu osłabił się względem franka szwajcarskiego. Było to efektem nieznacznego osłabienia złotego względem euro przy jednoczesnym spadku kursu EURCHF, wspieranym przez jastrzębi wydźwięk komunikatu SNB po ubiegłotygodniowym posiedzeniu.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszej prognozy dane będ? lekko negatywne dla złotego. Dzisiejsze krajowe dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw będ? naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty. Ograniczony wpływ na złotego będ? miały w naszej ocenie liczne dane z USA (finalny szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Neutralna dla polskiej waluty będzie również zaplanowana na wtorek publikacja indeksu Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!