Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł 4,6888 (osłabienie złotego o 0,1%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN był dość stabilny i kształtował się wokół poziomu 4,68. Z podwyższoną zmiennością mieliśmy do czynienia w środę i w czwartek ze względu na posiedzenia Fed i EBC. Niemniej ich ostateczny wpływ na kurs złotego był ograniczony.

Z wyższą zmiennością mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku kursu EURUSD. We wtorek doszło do osłabienia dolara względem euro po publikacji niższych od oczekiwań danych o inflacji w USA. W czwartek mieliśmy do czynienia z przejściowym wzrostem kursu EURUSD podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej (wtorek) i sprzedaży detalicznej (środa). W naszej ocenie mogą one przyczynić się do osłabienia złotego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Jednocześnie z uwagi na okres świąteczny na rynku będziemy mieć do czynienia z relatywnie niską płynnością, co będzie sprzyjać stabilizacji kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!