Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o PKB w centrum uwagi rynk

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,21 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 0,52 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 0,99 (wzrost o 4pb). W ubiegłym tygodniu stawki IRS był relatywnie stabilne na tle ostatnich tygodni. Obniżonej zmienności sprzyjała niższa aktywność inwestorów w oczekiwaniu na przesunięte na piątek posiedzenie RPP. Piątkowe posiedzenie RPP doprowadziło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. Ubiegłotygodniowe posiedzenie FOMC nie miało istotnego wpływu na stawki IRS.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będę informacje nt. rozstrzygnięcia wyborów w USA oraz perspektyw uruchomienia nowego pakietu stymulacyjnego w tym kraju. Zaplanowana na piątek publikacja wstępnego szacunku polskiego PKB może w naszej ocenie sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Pozostałe dane z krajowej gospodarki (finalny szacunek inflacji, bilans płatniczy), dane z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), a także indeks ZEW dla Niemiec będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!