Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o PKB mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5846 (osłabienie złotego o 1,2%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Osłabieniu złotego sprzyjały napięta sytuacja na Ukrainie i wypowiedzi prezesa Fed wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo znaczących podwyżek stóp procentowych w 2022 r.

W ubiegłym tygodniu doszło również do umocnienia dolara względem euro, do czego przyczynił się jastrzębi wydźwięk ubiegłotygodniowego posiedzenia FOMC. Publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro nie miała istotnego wpływu na rynek.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury w Chinach są neutralne dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowa dla kursu złotego będzie zaplanowana na dzisiaj publikacja wstępnych danych o wzroście PKB w Polsce w 2021 r. W przypadku realizacji naszej wyższe od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Przeciwny wpływ może mieć natomiast zaplanowana na wtorek publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. W kierunku lekkiego osłabienia złotego mogą oddziaływać również wstępne dane o inflacji w strefie euro. Podwyższonej zmienności kursu złotego może z kolei sprzyjać zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Pozostałe dane ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!